ANA KONULAR

Kongremizin bilimsel programını çocuk alerji ve immünoloji uzmanları ve yan dal uzmanlık eğitimi alan yan dal araştırma görevlerine göre ileri, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarına yönelik ise daha temel ve pratiğe yönelik alerji ve immünoloji konularını ilgilendiren ana konulardan oluşturmaya çalıştık. Klinikle ilgili tüm başlıklar çocuk olguları ilgilendiren alerji ve immünoloji konularından seçilmiştir. Bu yıl kongremiz 12 ana konu altında ilginizi çekecek alt başlıklarla desteklenmiştir:

 • Astımda Yaşa Göre Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Hafif Astımın Yaşlara Göre Optimum Tedavisi
 • Astım Tedavisinde Fiks Kombinasyonlar
 • Astımda Alevlenmeler ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
 • Tedavisi Zor Astıma Algoritmik Yaklaşım
 • Ağır Astımda Biyolojikler, Tiotropium, Çok Uzun Etkilili Bronkodilatörler
 • Çocuklarda Kronik Öksürük ve Kullanılan İlaçlar
 • Çocuklarda Alerjen İmmünoterapi
 • Alerjen İmmünoterapinin Zorlukları, Başarılı Yönleri
 • Çocuklarda Alerjik Konjunktivite Pratik Bakış
 • Pediatrik Rinitte Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Persistan Rinit Tedavisinde Montelukast Antihistaminik Kombinasyonları
 • Intranazal Kortikosteroidler, Nazal Yıkama Solüsyonları
 • Çocuklarda Kronik Ürtikere Akılcı Yaklaşım
 • Omalizumab, Antihistaminler
 • HAÖ Tanı ve Ayırıcı Tanısı
 • Bradikinin Reseptör Antagonistleri ve C1 Esteraz İnhibitörleri
 • Besin Allerjilerine Pratik Yaklaşım
 • Besin Allerjisi Önlenebilir mi (Allerji Mamaları, Vitaminler, Prebiyotikler, Probiyotikler)?
 • İSPA’da Süt Merdivenini Nasıl Çıkalım?
 • Besinlerle Desensitizasyon
 • Perioperatif Anafilaksi
 • Beta Laktam ve NSAİİ İlaçlarla Hipersensivite
 • Aşı İlişkili Alerjik Reaksiyonlar
 • Deri döküntüleri: İlaç Allerjisi mi, Viral hastalık mı?
 • Atopik Dermatitte Deri Barsak Aksı
 • Nemlendiriciler ve Diğer Bakım Ürünleri
 • Atopik Dermatitte Bireyselleştirilmiş Tedavi Seçenekleri
 • Topikal Kalsinörin İnhibitörleri
 • Anafilaksi Tanısında ve Tedavisinde Zorluklar
 • Adrenalin Otoenjektörleri
 • Çocuklarda Arı Alerjileri
 • Astımlı Çocuklarda Çevre, Spor ve Korunma
 • Türkiye’de Çocuk Allerji Uzmanlık Eğitiminde Güncel Durum
 • Primer İmmün Yetmezlikler
Kongre Başkanı
Prof. Dr. İpek Türktaş
Kongre Bilimsel Komite Başkanı
Prof. Dr. Arzu Bakırtaş
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Koray Harmancı