KURULLAR
YÖNETİM KURULU

ÇAAAD ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Ülker ÖNEŞ

ÇAAAD DERNEK BAŞKANI
Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ

ÇAAAD DERNEK SEKRETERİ
Prof. Dr. Koray HARMANCI

ÇAAAD DERNEK SAYMANI
Prof. Dr. Zeynep ÜLKER TAMAY

ÇAAAD DERNEK YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Nermin Güler
Prof. Dr. Nihat Sapan
Prof. Dr. Cevdet Özdemir
Prof. Dr. Yakup Canıtez
Prof. Dr. Arzu Bakırtaş
Dr. Öğr. Üyesi Esra Özek

2022 KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Prof. Dr. İpek TÜRKTAŞ

Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Arzu BAKIRTAŞ

Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Koray HARMANCI

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Adnan Custovic
Prof. Dr. Arzu BABAYİĞİT HOCAOĞLU
Uz. Dr. Burçin BEKEN
Doç. Dr. Ceren CAN
Prof. Dr. Cezmi Akdiş
Doç. Dr. Deniz ÖZÇEKER
Doç Dr. Ebru Arık YILMAZ
Prof. Dr. Erdem TOPAL
Prof. Dr. Emine Dibek MISIRLIOĞLU
Prof. Dr. Ioana Agache
Prof. Dr. Maleyka Karımova
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Prof. Dr. Mübeccel Akdiş
Prof. Dr. Nerin Nadir ÖNDER
Prof. Dr. Philippe EİGENMANN
Doç. Dr. Pınar UYSAL
Prof. Dr. Serap ÖZMEN
Prof. Dr. Tuba TUNCEL
Dr. Öğr. Gör. Şükrü ÇEKİÇ

*İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.