BİLİMSEL PROGRAM

  A SALONU B SALONU
13.30 - 15.30 Astım Kursu
Oturum Başkanları:
Arzu Bakırtaş, Koray Harmancı

Tekrarlayan bronşiolitlerde ne zaman astım düşünülmelidir?
Sait Karaman

Astım tanısı için laboratuvar testleri gerekli midir?
Işıl Eser Şimşek

Astımlı çocuklarda profilaktik tedavi ne zaman ve nasıl başlanmalıdır?
Arzu Bakırtaş

Astımda alevlenmelerin tedavisi
Zeynep Arıkan

Usta Çırak Oturumu: Olgularla Besin Alerjisi Atölyesi
Ustalar:
Nermin Güler, Derya Altıntaş, Cansın Saçkesen, Metin Aydoğan

Proktokolitli bir bebekte sonradan gelişen inek sütü proteinine bağlı anafilaksi
Sevgi Sipahi Çimen

Ağır atopik dermatitli bir olguda inek sütü ile gelişen akut besin protein İl­işkili enterokolit sendromu
Emre Akkelle

İnek sütü protein alerjisi ilişkili eoz­inofilik özofajitli bir olgu
Ayşe Süleyman

İnek sütü proteini anafilaksisi ned­eniyle takipli bir olguda malnütri­syon riski
Ezgi Ulusoy Severcan

15.30 - 16.00 KAHVE MOLASI
16.00 - 18.00 Çocuklarda İmmün Yetmezlik Kursu
Oturum Başkanları:
Hasibe Artaç, Ahmet Özen

Olgularla ne zaman primer immün yetmezlik düşünülmelidir?
Elif Karakoç Aydıner

İlk basamak testlerin yorumlanması, genetik analiz endikasyonları
Safa Barış

Subkütan, intravenöz immunoglobulin Tedavisi
Hasibe Artaç

ADA enzim eksikliği ve ağır kombine İmmün yetmezliklerde profilaksi ve enzim tedavisi
Şükrü Nail Güner

Usta Çırak Oturumu: Alerjide Zor Olgular Atölyesi
Ustalar:
İpek Türktaş, Mehtap Yazıcıoğlu, Özlem Yılmaz Özbek, Ümit Murat Şahiner

Ağır astımlı olgu
Mahir Serbes

Ağır AR, kronik sinüzit ve nazal polipli olgu
Betül Karaatmaca

Ağır atopik dermatitli olgu
Serkan Filiz

Ağır ilaç alerjili olgu
Aylin Kont

18:00-19:00 KONGRE AÇILIŞ KONUŞMALARI

Bilim İnsanı kime denir ve bilime adanmış bir beyin Prof. Dr. Bernard Halpern
Ülker Öneş

  A SALONU B SALONU C SALONU
07.00 - 07.30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Himmet Haluk Akar, Hikmet Tekin Nacaroğlu
SS-001, SS-002, SS-003
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Zeynep Arıkan, Şükrü Çekiç
SS-004, SS-005, SS-006
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Özlem Yılmaz, Hülya Anıl
SS-007, SS-008, SS-009
07.30 - 08.30 Çocuklarda NSAİ İlaç Alerjileri
Oturum Başkanları:
Mehtap Yazıcıoğlu, Tuğba Arıkoğlu

Güncel sınıflama ve sınıflamaya uymayan reaksiyonlar
Emine Dibek Mısırlıoğlu

Olgularla NSAİİ’lar ile alevlenen hava yolu hastalığı tanı ve yönetimi
İlknur Kulhaş Çelik

Olgularla NSAİİ’lar ile alevlenen deri hastalıkları tanı ve yönetimi
Özlem Cavkaytar

Aerobiyoloji ve Hava Kirliliğinde Neredeyiz?
Prof. Dr. Hulusi Malyer Anısına
Oturum Başkanları:
Nihat Sapan, A.Kadir Koçak

Aerobiyolojide analizler ve “workflow”
Şenol Alan

Otomatik polen sayımına doğru
Sevcan Çelenk

İç ve dış ortamda partikül madde ölçümlerinin önemi
Şükrü Çekiç

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Ayça Kıykım, Dilek Özcan
SS-010, SS-011, SS-012, SS-013, SS-014, SS-015
08.30 - 10.00
Advances in Pathogenesis And Management Of Allergic Diseases
Oturum Başkanları:
Haluk Çokuğraş, Cevdet Özdemir

Epithelial barrier hypothesis, allergy and autoimmunity
Cezmi Akdiş

Update on the allergic march and T2 inflammation- from bed to bedside
Ioana Agache

Food allergy management, from complete to selective avoidance
Philippe Eigenmann

   
10.00 - 10.30 KAHVE MOLASI
10.30 - 11.30 Çocuklarda Zor Astım
Oturum Başkanları:
Ömer Kalaycı, Nevin Uzuner

Tedavisi zor astım
Ersoy Civelek

Ağır astımda alevlenmeler
Özlem Keskin

Biyolojiklerle deneyim: seçim / etkinlik / güvenlik
Özge Uysal Soyer

Alerjen İmmunoterapi Yönetimi
Oturum Başkanları:
Nihat Sapan, Demet Can

Çocuklarda immunoterapi yöntemi seçimi, SLİT mi, SKİT mi?
Arzu Babayiğit

Çoklu duyarlı çocuğa yaklaşım
Nerin Bahçeciler

Çocuklarda alerjen immunoterapinin uzun dönem etkinliği/ doğal seyir üzerine etkisi
Ercan Küçükosmanoğlu

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Ebru Arık Yılmaz, Dilara Kocacık Uygun
SS-016, SS-017, SS-018, SS-019, SS-020, SS-021
11:30 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU
İnek Sütü Proteini Alerjisinde Yeni Nesil Tedavi: Sinbiyotikli Amino Asit Formüller
Moderatör: Prof. Dr. Koray Harmancı
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ayşen Bingöl, Prof. Dr. Deniz Ertem
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.30 Astımda Alevlenmeler
Oturum Başkanları:
Özlem Keskin, Erdem Topal

Alevlenmelere göre fenotipler
Nazlı Cörüt Ercan

Alerjenler alevlenmeler için ne kadar önemlidir?
Serap Özmen

Viral enfeksiyonlarla tetiklenen alevlenmeler önlenebilir mi?
Cem Hasan Razi

Besin Alerjilerinde Bileşene Dayalı Çoklu Testlerin Tanıda Yeri
Oturum Başkanları:
Nermin Güler, Cansın Saçkesen

Vardır
Ayşen Bingöl

Yoktur
Fulya Tahan

Çocuklarda Alerjik Konjonktivite Pratik Bakış
Oturum Başkanları:
Reha Cengizlier, Emin Özkaya

Kırmızı göz: Alerjik konjunktivit dışında neler olabilir?
İlknur Bostancı

Alerjik konjunktivitte basamak tedavisi
Yakup Canıtez

Alerjik konjunktivitte allerjen spesifisik immünoterapi etkinliği
Tuba Tuncel

14.30 - 15.30
UYDU SEMPOZYUMU
Değişen Dünya’da Gelişen Teknoloji Eşliğinde, Astım Yönetimi
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Konuşmacılar: Prof. Dr. Zeynep Tamay, Prof. Dr. Mustafa Arga
15.30 - 16.00 KAHVE MOLASI
16.00 - 17.00 Besin Alerjilerinde Tolerans Gelişiminde Güncellemeler
Oturum Başkanları:
Derya Altıntaş, Metin Aydoğan

Fırınlanmış ve fermente ürünlerle tolerans gelişim
Cansın Saçkesen

Tolerans gelişiminde kullanılan besin yükleme testlerindeki yenilikler
Hikmet Tekin Nacaroğlu

Balık ve kuruyemiş alerjilerinde tolerans gelişimi
Dilek Özcan

Astımda, Alevlenme ve Koruyucu Tedavilerde, Yaşa Göre Farklılıklar
Oturum Başkanları:
Nermin Güler, Suna Asilsoy

Okul öncesi yaş grubu (≤5 yaş)
Gülbin Bingöl

Okul çocukları (6-11 yaş) Özlem
Özlem Yılmaz Özbek

Adölesanlar (≥12 yaş)
Müge Toyran

Anafilakside yeni yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Fazıl Orhan, Mustafa Arga

Tanıda yenilikler
Mehtap Kılıç

Adrenalin tedavisinde yenilikler
Feyzullah Çetinkaya

Antihistaminik ve kortikosteroidlerin yeri
Semiha Erdem Bahçeci

17.00 - 18.00 Pediatrik Rinitte Yenilikler
Oturum Başkanları:
Cem Hasan Razi, Tuba Tuncel

Fenotipler
Hasan Yüksel

Kontrol kavramı
Ceren Can

Pediatrik rinitin komorbiteleri
Ahmet Kan

Karşıt Görüş: Yüksek Riskli Bebeklerde Deri Nemlendiricilerinin Yeri
Oturum Başkanları:
Zeynep Ülker Tamay, Pınar Uysal

Vardır
Dilara Kocacık Uygun

Yoktur
Nurşen Ciğerci Günaydın

Çocukta İzole Anjioödem
Oturum Başkanları:
Yakup Canıtez, Şükrü Nail Güner

İzole anjioödem nedenleri: Ne zaman HAÖ düşünülmelidir?
Ebru Arık Yılmaz

Çocuklarda HAÖ tedavisi
Öner Özdemir

HAÖ rehberlerinde yenilikler ve eksikler
Fazıl Orhan

18:00 - 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Nurşen Ciğerci Günaydın, Semiha Erdem Bahçeci
SS-022, SS-023, SS-024, SS-025, SS-026
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Burcu Tahire Köksal, Aylin Kont
SS-027, SS-028, SS-029, SS-030, SS-031, SS-032
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Ayşegül Ertuğrul, Betül Karaatmaca
SS-033, SS-034, SS-035, 036, SS-037
  A SALONU B SALONU C SALONU
07.00 - 07.30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Semiha Erdem Bahçeci, Aylin Kont
SS-038, SS-039
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Ayşegül Ertuğrul, Nurşen Ciğerci Günaydın
SS-040, SS-041, SS-042
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Betül Karaatmaca, Burcu Tahire Köksal
SS-043, SS-044, SS-045
07.30 - 08.30 Çocuklarda Kronik Ürtiker Tanı ve Yönetimi
Oturum Başkanları:
Fadıl Öztürk, Zülfikar Akelma

Deri prik testleri ve serolojik testler gerekli midir?
Deniz Özçeker

Tanı ve tedavide yeni rehber önerileri
Esra Hazar Sayar

İzlemde önerilen testlerin kullanımı
Emine Vezir

İSPA’lı Hasta Ne Zaman ve Nasıl Süt Tüketmeye Başlayabilir?
Oturum Başkanları:
Esen Demir, Gülbin Bingöl

IgE aracılı ISPA’da
Betül Büyüktiryaki

Non-IgE aracılı ISPA’da
Metin Aydoğan

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Fatma Duksal, Esra Yücel Özek
SS-046, SS-047, SS-048, SS-049, SS-050, SS-051
08.30 - 10.00 From Basics To Real Life
Oturum Başkanları:
İpek Türktaş, Arzu Bakırtaş

The role of specific B cells in antigen specific immunotherapy
Mübeccel Akdiş

One health approach for allergy and asthma
Ioana Agache

Treatment of preschool wheeze
Adnan Custovic

   
10.00 - 10.30 KAHVE MOLASI
10.30 - 11.30 Novel Insights In Allergic Disorders
Oturum Başkanları:
Nermin Güler, Zeynep Ülker Tamay

Optimal nut allergy management
Philippe Eigenmann

Allergic multimorbidity: evidence and relevance
Adnan Custovic

10:30 - 11:00
Scientific Tips
Oturum Başkanı:
Cevdet Özdemir

How to present best of the scientific data in a publication or a presentation
Cezmi Akdiş

 
 
11:30 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Akut Astım Tedavisi
Tedavide İnhaler İlaç Seçimi Nebulizer Tedavilerin Yeri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Sapan
Konuşmacı: Prof. Dr. Koray Harmancı
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.30 Alerjik Hastalıkların Gelişimi
Oturum Başkanları:
Haluk Çokuğraş, Koray Harmancı

Alerjik hastalıklarda solunum, gastrointestinal sistem ve deri etkileşimi
Cevdet Özdemir

Mikrobiyota alerji riski, alerjik yürüyüş önlenebilir mi?
Zeynep Ülker Tamay

RSV ve rinovirüs enfeksiyonlarının atopi ve astımla ilişkisi
Mustafa Arga

Tolerans Gelişmeyen İSPA’lı Olgularda Desensitizasyon
Oturum Başkanları:
Ayşen Bingöl, Ümit Murat Şahiner

İSPA’da desensitizasyon ne zaman başlamalıdır? Hangi protokol seçilmelidir? oral / epikutan)
Esen Demir

İSPA’da desensitizasyon etkinlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik
Derya Altıntaş

İSPA desensitizasyon olgu örnekleri
Handan Duman Şenol

Atopik Dermatit ve Yönetimi
Oturum Başkanları:
Fulya Tahan, Özlem Yılmaz Özbek

Fenotip ve endotipler
Fadıl Öztürk

Nemlendiriciler ve cilt bakımı
Ayşegül Akan

Alevlenmelerin tedavisi ve proaktif tedaviler
Pınar Uysal

14.30 - 15.30
UYDU SEMPOZYUMU
Ağır Eozinofilik Astımda Anti IL-5 Tedavisi & Biyolojik Tedaviye Dair Merak Edilenler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
Konuşmacı: Doç. Dr. Esra Özek Yücel
15.30 - 16.00 KAHVE MOLASI
16.00 - 17.00 Çocuklarda Alerjen İmmunoterapisinde Zorluklar ve Başarılar
Oturum Başkanları:
Nerin Bahçeciler, Esen Demir

Alerjik astımda immünoterapinin etkinliği
Demet Can

Polen immunoterapisinde çapraz reaktivite sorunu
Ümit Murat Şahiner

SLİT etkinliği ve yan etkileri
Ayça Kıykım

Astım Riski Olan Bebeklerde Önemli Kararlar: Respiratuvar Virüslerle Tanışma Yaşı Ve Alerjen Duyarlanma Zamanı İlerde Prognozu Etkiler Mi?
Oturum Başkanları:
İpek Türktaş, Özge Yılmaz

"Her Grip Göğsüne İniyor. Akciğerleri bozulur mu?" Kreşe kaç yaşında gitsin?
Burçin Beken

Ev tozu akarı eliminasyonu işe yarıyor mu? Önlemler bartılıyor mu? Kanıta dayalı öneriler neler?
Mehmet Halil Çeliksoy

Evcil hayvanlar atopi ve astım gelişiminde risk faktörü mü? Hayat boyu koruyucu mudur? - "Kedimiz kalsın mı, gitsin mi?"
Velat Çelik

Hafif ve ağır beta laktam alerjileri
Oturum Başkanları:
Nihat Sapan, H.İlbilge Ertoy Karagöl

Tanı kriterleri, şiddet nasıl belirlenir?
Mehtap Yazıcıoğlu

Yönetim farklılıkları: Penisilinlerle
Emine Dibek Mısırlıoğlu

Yönetim farklılıkları: Sefalosporinlerle
Tuğba Arıkoğlu

17.00 - 18.00 En Sık Desensitizasyon / Premedikasyon Gerektiren İlaç Alerjileri
Oturum Başkanları:
Özge Uysal Soyer, Emine Dibek Mısırlıoğlu

Enzimler
H. İlbilge Ertoy Karagöl

Biyolojik ajanlar
Hakan Güvenir

Kemoterapötikler
Pınar Gökmirza Özdemir

Okul Öncesi Çocuklarda Persistan Rinit Tedavisinde Kanıtlar
Oturum Başkanları:
Serap Özmen, Mustafa Nursoy

İntranazal steroidler
Duygu Erge

Fiks kombine oral ilaçlar (Antihistaminik ve montelukast kombinasyonları)
Burcu Tahire Köksal

Nazal yıkama solusyonları
Mehmet Yaşar Özkars

Karşıt Görüş : Okul Öncesi Çocuklarda İnhaler Kortikosteroid Profilaksisi Viral Enfeksiyonlarla Tetiklenen Alevlenmeleri Önler Mi?
Oturum Başkanları:
Feyzullah Çetinkaya, Gülbin Bingöl

Önler
Reha Cengizlier

Önlemez
Özge Yılmaz

18.00 - 19.00 POSTER BİLDİRİMİ OTURUMU
  A SALONU B SALONU
08:00 - 09:00 Çocuklarda İzole Kronik Öksürük
Oturum Başkanları:
Figen Gülen, Hasan Yüksel

Tanısal yaklaşım
Özlem Yılmaz

Astım varyantları içindeki yeri
Suna Asilsoy

Kronik öksürükte kullanılan ilaçlar (ekspektoranlar, mukolitikler, antitusifler, antihistaminler)
Erdem Topal

Çocuklarda Deri Alerjileri
Oturum Başkanları:
İlknur Bostancı, Maleyka Karimova

İrritan, alerjik kontakt dermatit
Esra Yücel Özek

Kontakt ürtiker
Hülya Ercan Sarıçoban

Deri yama test uygulamaları
Hülya Anıl

09.00 - 10.00 Çocuktan Erişkine Akciğer Gelişimi ve Prognoz
Oturum Başkanları:
Ercan Küçükosmanoğlu, Ersoy Civelek

Akciğer gelişimi ve solunum fonksiyonlarının doğal seyri
Figen Gülen

Astım prognozu
Zülfikar Akelma

Geçici infantil hışıltı KOAH ilişkisi
Nevin Uzuner

Çocuklarda Eozinofilik Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Fügen Çullu Çokuğraş, Özge U. Soyer

Eozinofilik özofajit besin alerjisi ilişkisi
Himmet Haluk Akar

Özofajit dışı eozinofilik GIS hastalıkları
Ömer Faruk Beşer

Eozinofilik GIS hastalıklarında tedavi
Fügen Çullu Çokuğraş

10.00 - 10.30 KAHVE MOLASI
10.30-11.30 Çocuklarda Arı Alerjileri
Oturum Başkanları:
Duygu Erge, Arzu Babayiğit

Tanı
Özlem Sancaklı

Venom IT endikasyonları ve protokolleri
Mahmut Doğru

Tedavinin doğal seyire etkisi
Ayşegül Ertuğrul

Standart Tedaviye Yanıt Vermeyen Kronik Ürtikerde Seçenekler
Oturum Başkanları:
Müge Toyran, Öner Özdemir

Tetikleyicilerin kontrolü
Mehmet Kılıç

Antihistaminik dozunu artırmak
Ömer Akçal

Omalizumab başlamak
Dilek Azkur

11.30 - 12.10   Alerjik Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı Ve İlaç Yan Etkileri
Oturum Başkanları:
Mehmet Kılıç, Hülya Ercan Sarıçoban

Astımda
Hatice Eke Güngör

Alerjik rinitte
Fatma Duksal

12:00 - 12:30 KAPANIŞ TÖRENİ